Sie sind hier

Sylvie Bock-Schaack

Bestued , 2 Kanner

Member am Conseil d'administration vum Foyer de jour Stroossen

Member am Comité vun der Association des Parents d'élèves de l'école fondamentale de Strassen

Hobby: Bastelen, Nordic-Walking